Daily Archives :

4 Ocak 2018

Dişil enerji: Özgür bırakılması gereken bir potansiyel

Read More

Geçmiş yüzyıllar boyunca ve hatta bugün bile, iki tür enerji arasında ayrım yapma eğilimi olmuştur. Genellikle ön planda olan eril enerji; organize eden, planlayan, yöneten ve dışa dönük bir enerjidir. Bu açıdan bakıldığında eril enerjinin, mantığın ve somut hadiselerin enerji alanı olduğunu söyleyebiliriz. İçe dönük olan dişil enerji ise; duyguların, heyecanların, kalbin enerjisi ve hatta geleneksel olarak bakıldığında; kadın ruhunun enerjisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrımı yapan hem erkekler hem…